ANDELAR TILL SALU I XANTHIS AMAZING OCH DEEPAK AM

Då en ägare har minskat sina procent i Xanthis Amazing och Deepak Am så finns det nu andelar till salu!

Xanthis amazing 10% för 20.000kr

Deepak Am 10% för 5000kr

Vid intresse ta kontakt med Peter på 073-8434188