PHARKPHUMCHAI

Namn: Pharkphumchai

Född: Maj 2010

Efter. Flirtin Man e. Angus Hall

Undan: Pampuscha e. Giant Force

Leasingtagare: Ett gäng företagare och privatpersoner. Bli del-leaingtagare du också! 20 delar, fast månadskostnad, ingen ingångskostnad!

Phark