TOP SECRET FACE

Namn: Top Secret Face

Efter: Joke Face e.Viking Kronos

Undan: Starlet Sund e. Viking Kronos

Uppfödare: Lutfi Koljgini och Anna Svensson

Ägare: Leasas av Jenny Sjöqvist och Peter Strömberg

190524
Motionskörd sedan han kom, genomgång av veterinär igår och åtgärdad.