V75 BJERKE

Vi hoppas på mer rätt den här helgen när V75 avgörs på norska Bjerke!

V75

avd:1 3

avd:2 2-3-4-5-10

avd:3 1-5-10

avd:4 1

avd:5 2-3-4-5

avd:6 3-5

avd:7 2-6

240 rader

Lycka till!